side menu header

+855 68 884 000

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះចូលលេងជាមួយក្រុមហ៊ុន BAL388 CASINO បានអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅពោលយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង។ ព្រមទាំងបានអាន និងយល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនធ្វើតាមគោលនានារបស់ក្រុមហ៊ុនទេគឺមិនអនុញ្ញាតអោយបើកអាខោនលេងកម្សាន្តលើ​គេហទំព័រ BAL388 បានឡើយ។

អតិថិជនចុះឈ្មោះតែម្តងគឺអាចលេង​បានគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន BAL388 CASINO

ក្រុមហ៊ុន BAL388 CASINO មានសិទ្ធិកែរប្រែលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅបានគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាមុន។ ការធ្វើវិសោធនកម្មបែបនេះនឹងមានសុពលភាពភ្លាមៗហើយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលចេញផ្សាយនៅក្នុងផ្នែក "លក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ" នៃគេហទំព័រ BAL388 ។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនក្នុងការពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទូទៅឱ្យបានទៀងទាត់។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ បានលុះត្រាតែអតិថិជនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌថ្មីជាមុនសិន។

លក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅទាំងនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញចុងក្រោយរវាងអតិថិជននិង ក្រុមហ៊ុន BAL388 CASINO។ “ លក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ” ទាំងនេះបានបញ្ចូលគ្នានូវរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅដែលបានលើកឡើងរវាងអតិថិជន និងក្រុមហ៊ុន BAL388 CASINO។ អតិថិជនត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទូទៅទាំងនេះដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគីខាងណាឡើយ។

ក្នុងករណីមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងការ​ផ្តល់ជូនណាមួយនៅលើគេហទំព័រ BAL388 បទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានសុពលភាព។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិដើម្បីស្នើសុំអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ឱ្យយើងនូវភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ និងអាយុមុនពេលអតិថិជនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលលេងឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់ BAL388 ។

ប្រសិនបើមានវិវាទណាមួយទាក់ទង នឹងគណនីរបស់អតិថិជន BAL388 ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិផ្អាកគណនីរបស់អ្នកលេងរហូតដល់ដំណោះស្រាយត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់។ ការប្តឹងតវ៉ាអំពីវិវាទណាមួយត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយត្រូវបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងព័ត៌មានលម្អិតនៃវិវាទ។ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនេះសូមផ្ញើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែលទៅ [email protected] ។ គណៈគ្រប់គ្រង នឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះ ហើយចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយរាល់វិវាទទាំងអស់ដែលបានកើតឡើង។

BAL388 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកឬបញ្ចប់គណនីអតិថិជនណាមួយដោយមានមូលហេតុច្បាស់លាស់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ សមតុល្យឥណទានដែលនៅសេសសល់ក្នុងគណនីពេលមានការផ្អាកឬបញ្ចប់នេះនឹងត្រូវសងជូនម្ចាស់គណនីវិញតាមវិធីបង់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ។ BAL388 ក៏សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះណាមួយ និងដកហូតនូវសមតុល្យឥណទានឬប្រាក់ឈ្នះផ្សេងទៀតឬសិទ្ធិរបស់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ BAL388 ។

អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងលេខសម្ងាត់ឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន BAL388 មិនអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលឬភាគីទីបីណាមួយរួមមកប្រើប្រាស់គណននេយ្យ BAL388 បានឡើយ។ ហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាអោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ទទួលបានព័ត៌មាន និងការទទួលយករង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន BAL388 ជាដាច់ខាត ចំពោះភាគីទី3នេះ។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់ការទិញ ឬការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬកើតឡើងតាមរយៈភាគីទីបីនៅលើគណនី BAL388របស់គាត់។

ការភ្នាល់

អតិថិជនត្រូវភ្នាល់ចំពោះទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរៀងៗខ្លួន។ ការភ្នាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាអតិថិជនមិនដែលបានដាក់ប្រាក់ដោយជោគជ័យឬបញ្ចប់ការផ្ទេរប្រាក់ណាមួយទៅក្នុងគណនីរៀងៗខ្លួន។ បន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យការទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបរបស់អតិថិជនត្រូវតែមានសមតុល្យឬលើសពីចំនួនដែលបានដាក់។ ការមិនអនុលោមតាម​លក្ខខណ្ឌ​នានានាំឱ្យបរាជ័យក្នុងការដាក់ពាក្យសុំដកប្រាក់ដូច្នេះទើបក្រុមហ៊ុនអោយ​អតិថិជនដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការ។


បញ្ជាក់អំពីការភ្នាល់

ក្រុមហ៊ុន BAL388 មិនអាចលុបចោលប្រាក់ភ្នាល់អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវឡើយ។ ប្រាក់ភ្នាល់ត្រូវបានប្រកាសថាមោឃៈលុះត្រាតែមានភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតណាមួយ និងមិនគោរពតាមគោលការណ៍ លក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ។


កំណត់ត្រាភ្នាល់ត្រឹមត្រូវ

ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខិតខំប្រឹងប្រែងធានាភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយ ប្រសិនបើមានករណីខុសឆ្គងគ្រប់រូបភាព ឬការខ្វះខាតណាមួយជុំវិញការផ្តល់ត៌មានលើគេហទំព័ររបស់ BAL388 នោះក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។


ការកាត់ប្រាក់ភ្នាល់ / ប្រាក់ភ្នាល់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយ

ប្រាក់ភ្នាល់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីគណនីអតិថិជននៅពេលដែលការភ្នាល់ចាប់​ផ្តើមដោយមិនគិតពីលទ្ធផលដែលបានកំណត់ឬប្រកាស។ ក្រុមហ៊ុន BAL388 មិនអាចទូទាត់ប្រាក់ភ្នាល់ជូនដល់អតិថិជនឡើយ ខណៈការភ្នាល់មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយ។ ការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ នឹងធ្វើឡើងក្រោយការភ្នាល់ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយប្រសិនបើមិនមានកំហុសណាមួយកើតឡើងនោះទេក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបញ្ជូលលុយទៅក្នុងគណនេយ្យ​របស់​អតិថិជននៅពេលនោះដែរ។


ការសម្រេចចុងក្រោយនៃការភ្នាល់ពី BAL388

ដោយទទួលយកលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ហើយក្រុមហ៊ុនបានពិនិត្យឃើញថាត្រឹមត្រូវ ពេលនេះអតិថិជនអាចធ្វើការភ្នាល់បានហើយជាមួយ គេហទំព័រ BAL388 CASINO។


ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលេងចំពោះការឈ្នះ

ពន្ធនិងថ្លៃឈ្នួលដែលអាចអនុវត្តបានដែលកើតឡើងលើការឈ្នះណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកក៏ដូចជាការទូទាត់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកលេងម្នាក់ៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលេង។ ក្រុមហ៊ុន BAL388 សូមរក្សាសិទ្ធិរាយការណ៍ និងដកហូតចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយពីការឈ្នះរបស់អតិថិជនដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់។ ការឈ្នះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ផ្សេងៗបានឡើយ។

ប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមា

ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមាត្រូវបានអនុវត្ត។ ចំនួនទឹកប្រាក់អាស្រ័យលើហ្គេម ឬផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយ។

ការលេងហ្គេមដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរភាគីទីបី និងទម្រង់នៃការរៀបចំល្បែងណាមួយឬទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកលេងណាមួយត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ក្នុងករណីនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកលេងដែលមានកំហុស ការលុបគណនេយ្យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ការលុបចោលឬរឹបអូសយករង្វាន់ ព្រមទាំងប្រាក់បញ្ញើណាមួយ ការផ្តន្ទាទោសរដ្ឋប្បវេណី ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអ្នកលេងដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទុច្ចរិត។ អតិថិជនដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន BAL388 មានសិទ្ធិពេញលេញ និងគ្មានការរើសអើងដោយផ្អែកលើឆន្ទានុសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់គណនីរបស់ខ្លួនបានតាមភាពជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើអតិថិជនចូលមកលេងហើយបង្ករ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​មក​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន នោះគេនឹង​ប្រឈម​មុខ​ច្បាប់​ ហើយមិនអាចទាមទារសំណងណាមួយបានឡើយ។

អតិថិជនដែលបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅទាំងនេះ មានសេរីភាពពេញលេញចំពោះការរាយការណ៍ពីកំហុសណាមួយទាក់ទងនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ ប្រសិនបើអតិថិជនដឹងថាកម្មវិធីលេងមានបញ្ហាខ្វះខាតឬមិនពេញលេញ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ដោយស្របច្បាប់គឺមិនអោយទាញយកផលប្រយោជន៍ណាមួយពីវាឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលដឹងអំពីកំហុសឆ្គង ភាពមិនប្រក្រតី ភាពមិនពេញលេញអតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅភ្នាក់ងារ BAL388 ភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនេះទេ ក្រុមហ៊ុន BAL388 មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងពេញលេញសម្រាប់ការចំណាយទាំងអស់រួមទាំងថ្លៃដើមសម្រាប់កែតម្រូវកម្មវិធីដែលអាចកើតឡើងពីការខកខានឬសកម្មភាពរបស់អ្នកលេងក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកំហុសឆ្គងឬភាពមិនពេញលេញនេះ។

ដោយយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅទាំងនេះអតិថិជនយល់ស្របថា BAL388 មិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ការបាត់បង់ ឬបញ្ហាណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការជ្រៀតជ្រែកចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីជនអនាមិកលើគេហទំព័រឬគណនីរបស់អតិថិជនណាម្នាក់ឡើយ។ ការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់អតិថិជនដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬគណនីរបស់អតិថិជនផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីមានចេតនាទុច្ចរិតធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការគេហទំព័រជននោះនឹងប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ ព្រមទាំងបញ្ចប់ភ្លាមៗនូវគណនីរបស់អ្នកលេង និងរឹបអូសយករង្វាន់ទាំងអស់របស់ជនទុច្ចរិតនោះ។

“ ចំពោះការឆបោក ភាពមិនប្រក្រីក្នុងការលេងភ្នាល់មិនស្របតាម​​គោល​ការណ៍​ដាក់​ប្រាក់សមាជិកនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសប្រាក់រង្វាន់វិញដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយឡើយ”

សមាជិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ និងបាញ់ប្រាក់រង្វាន់ នឹងត្រូវបដិសេធចំពោះការទាមទារប្រាក់រង្វាន់ណាមួយហើយអាចប្រឈមនឹងការព្យួរគណនី។ ក្រុមហ៊ុន BAL388 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបអង្កេតសមាជិកបែបនេះតាមភាពខុសគ្នារបស់ខ្លួនហើយចាត់វិធានការដោះស្រាយដែលចាំបាច់។

មុននឹងចេញឬអនុម័តការដកប្រាក់ណាមួយក្រុមហ៊ុន BAL388 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំអ្នកលេងណាម្នាក់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងនូវព័ត៌មានដែលត្រូវការដូចជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ច្បាប់ថតចម្លង កាតឥណទាន/ឥណពន្ធ ប័ណ្ណឥណទាន លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ របាយការណ៍ធនាគារចុងក្រោយឬខាងក្រោយ ឯកសារសមស្របផ្សេងទៀត ដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវនិងយល់ថាចាំបាច់។ ប្រសិនបើអ្នកលេងមិនគោរពតាមសំណើខាងលើនេះទេទេក្រុមហ៊ុន BAL388 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះណាមួយនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន។

ការផ្តល់ឥណទានឈ្នះ - ការឈ្នះនឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជននីមួយៗតាមគោលការណ៍កំណត់។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីអតិថិជនទាំងនេះមិនមែនជា“ ភស្តុតាងនៃការឈ្នះ” ឬសំដៅទៅលើទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ទេរ (ឥណពន្ធ) ពីគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមានការពិនិត្យឡើងវិញដោយដៃមានភស្តុតាងនៃការក្លែងបន្លំឬការប្រព្រឹត្តិខុសឆ្គងក្រុមហ៊ុន BAL388 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងចាត់វិធានការណាមួយចំពោះគណនីរបស់អ្នកជនទុច្ចរិតនោះ។

ទឹកប្រាក់បន្ថែមសំដៅលើទឹកប្រាក់ប្រូម៉ូសិនចំពោះផលិតផលនានាដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន BAL388។ អតិថិជនមិនអាចដកប្រាក់បានភ្លាមៗទេបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានរង្វាន់។ អាស្រ័យលើប្រភេទប្រាក់រង្វាន់វិធានផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ប្រាក់បន្ថែមអាចត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាប្រាក់ពិតហើយបន្ទាប់មកដកប្រាក់បន្ទាប់ពីអតិថិជនបានបំពេញតាមតម្រូវការចាំបាច់នៃការផ្តល់ជូនពិសេស។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

តម្រូវការវិលជុំគឺ ២០ x (ដាក់ប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់) ។

សម្រាប់ការភ្នាល់ណាមួយទឹកប្រាក់ត្រូវបានកាត់ចេញពីសមតុល្យសាច់ប្រាក់នៃគណនីអតិថិជន។ ប្រសិនបើមិនមានសមតុល្យសាច់ប្រាក់ទេប្រាក់សម្រាប់ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានដកចេញពីសមតុល្យប្រាក់រង្វាន់នៃគណនីរបស់អតិថិជន។ ដូច្នេះសមតុល្យប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានលេងតែក្នុងករណីដែលខ្វះទឹកប្រាក់តែប៉ុនណោះ។

ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ចំពោះគណនីបើកតែមួយ (១) ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គល គ្រួសារ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP ។

រាល់ការភ្នាល់ដែលដាក់នៅលើភាគីម្ខាងទៀតនឹងមិនត្រូវបានគិតគូរឬរាប់បញ្ចូលក្នុងតំរូវការវិលជុំឡើយ។

ក្នុងករណីដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនតម្រូវការវិលជុំចំនួន ២០ ដងប្រាក់រង្វាន់និងការឈ្នះអាចត្រូវបានដកហូត។ រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលតាមតម្រូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេសគឺ ២៥% នៃប្រាក់ភ្នាល់សរុបដែលបានដាក់លេងលើហ្គេមរ៉ូឡែត (បំរែបំរួលទាំងអស់) និង ៥០% នៃប្រាក់ភ្នាល់សរុបដែលបានលេងស្លត ហើយហ្គេម RNG នឹងរាប់បញ្ចូលក្នុងតំរូវការភ្នាល់នៃប្រាក់រង្វាន់ណាមួយ ។

ក្រុមហ៊ុន BAL388 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលេងនៅពេលណាមួយ។ ភស្តុតាងបែបនេះត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយស្របច្បាប់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ និងព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលអាចតម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធ។

គ្មាននិយោជិត សាច់ញាតិរបស់និយោជិត ឬភ្នាក់ងាររបស់ BAL388 អាចកាន់គណនីលេង ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនពិសេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះបានទេ។

ការផ្តល់ជូនពិសេសដែលដំណើរការលើគេហទំព័រ អតិថិជនយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅទាំងនេះដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងផ្តល់ជូនពិសេសនីមួយៗ។ អ​តិ​ថិជន​ដែលមិនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារ BAL388 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនពិសេសត្រូវបានរំលោភបំពាននិងមិនត្រូវបានបំពេញគ្រប់តាមគោលការណ៍នានាពីម្ចាស់គណនី​យ ​ហើយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មាន​ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់ថាអតិថិជនមានចេតនាទុច្ចរិត នោះគេហទំព័រ BAL388 រក្សាសិទ្ធក្នុងការដកហូត លុបចោលឬទាមទារប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការឈ្នះទាំងអស់។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីធានាអោយបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កុំអោយកើតមានករណីនេះក្រុមហ៊ុន BAL388 នឹងធ្វើការកាត់លៃសេវាពីអតិថិតាម​ការកំណត់របស់រដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន ។

អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង និងយល់ព្រមទូទាត់ថ្លៃឈ្នួល និងថ្លៃចំណាយទាំងអស់រាប់បញ្ជូលទាំងថ្លៃបង់ពន្ធដែលអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន BAL388 ។

ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅត្រូវបានបកប្រែជាភាសាមួយផ្សេងទៀតនោះភាសាអង់គ្លេសនឹងមានសុពលភាព។